tzkr.net
当前位置:首页 >> 斐波那契数列C语言编程如何限定输入范围 >>

斐波那契数列C语言编程如何限定输入范围

#include "stdio.h" int Fibonacci(int a) { int sum; if((a==1)||(a==2)) { return 1; } else { sum = Fibonacci(a-1)+Fibonacci(a-2); } return sum; }void main() { int n; int sum; printf("input n,n>3:"); scanf("%d",&n); if(n

斐波那契数列中 F[x]=F[x-1]+F[x-2]; 对于n不大,可以直接用递推来解决 #includeint main(){ int n,f1,f2,f3,i; while(~scanf("%d",&n)){ f1=1,f2=1; if(n=1; } return ret;}//只需要把上面的a改成矩阵就可以了

你用的什么编译器 我用VC++6.0完全正常 我给你贴图 循环版   =========================================   #include       int    main()   {     ...

相对于其他人的代码,我的代码绝对是执行速度最快的,没有之一。 #include int a[13]; int main() { a[0] = a[1] = 1; for(int i=2;i

#include main( ){ long f1,f2,f; int i,n; scanf("%d",&n); f1=f2=1; if(n

void fibo(int n) { int i,count=2; double x1,x2,x; x1=1; x2=1; printf("%6.0f\t%6.0f\t",x1,x2); for(i=1;i

#include main() {int n,i,a[50]={0,1,1}; printf("请输入N的数值:"); scanf("%d",&n); for(i=3;1;i++) {a[i]=a[i-2]+a[i-1]; if(a[i]>=n) break; } printf("不大于N的最大值是%d,", a[i]==n?a[i]:a[i-1]); printf("不小于N的最小值是%d\n", a[i...

一楼的递归太多,栈溢出了。 main() { long fib[40] = {1,1}; int i; for(i=2;i

#include int main(void) { int n; // 输入一个数字 N int i; // 第 i 个将要输出的斐波那契数 int current; // 第 i 个斐波那契数的值 int next; // 下一个(i+1)斐波那契数的值 int twoaway; // 下下个(i+2)斐波那契数的值 printf("您需要斐波...

修改一下max = cond+3; ======================== #include int fibonacci(int n) { if(n== 1 || n==2) { return 1; } else { return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2); } } int main() { int cond; int i = 1; int max; int val; printf("请输...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.tzkr.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com